Tuchola - informacje


20.151
mieszkańców Tucholi
9.891
mężczyzn
10.260
kobiet

3.141
w wieku przedprodukcyjnym

12.603
w wieku produkcyjnym

4.407
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

80
zawarto małżeństw

189
urodzeń

229
zgonów

-40
przyrost naturalny
miasto Tuchola
dochody

104.933.584
wydatki

105.372.128
struktura wydatków Tucholi

34.850
0,033%
Leśnictwo

799.403
0,759%
Rolnictwo i łowiectwo

12.600.367
11,958%
Transport i łączność

7.566.306
7,181%
Administracja publiczna

8.000
0,008%
Turystyka

2.333.451
2,214%
Gospodarka mieszkaniowa

96.276
0,091%
Działalność usługowa

11.671
0,011%
Informatyka

184.835
0,175%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

359.980
0,342%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

191.320
0,182%
Obsługa długu publicznego

542
0,001%
Różne rozliczenia

26.956.010
25,582%
Oświata i wychowanie

380.350
0,361%
Ochrona zdrowia

6.255.098
5,936%
Pomoc społeczna

1.132.666
1,075%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

686.145
0,651%
Edukacyjna opieka wychowawcza

7.088.637
6,727%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.659.214
2,524%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.530.136
2,401%
Kultura fizyczna i sport

33.496.870
31,789%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-30 22:36
REKLAMA
pogoda Tuchola
14°C
wschód słońca: 06:24
zachód słońca: 19:21
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Tucholi

kiedy
2023-05-20 18:00
miejsce
Tucholski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany